Mantra

Een mantra is een instrument van het geluid ten behoeve van het denken. Het is een instrument om de gedachten te beteugelen. Door een mantra te zingen richt je alle aandacht daarop, en niet op je eigen denken.De vroegste mantra’s zijn oorspronkelijke klanken die gevoelens en emoties uitdrukken in plaats van vaste begrippen en ideeën. Door de kracht van het associatieve denken, reikt de werking van de mantra veel verder dan een beeld of een symbool dat opgeroepen wordt. De mantra ervaring kan nl. ook kleur ervaring of een emotionele houding oproepen.Een mantra kan bestaan uit een enkele klank of uit een reeks klanken, die inhoudelijk niet altijd betekenis hebben. Soms zijn het woorden in het Sanskriet, die wel degelijk een betekenis hebben. Mantra’s bezitten geen kracht van zichzelf. Ze fungeren enkel als hulpmiddel voor het opwekken en bundelen van specifieke krachten van de menselijke geest. Ze krijgen kracht door de manier waarop ze gebracht worden.

Jolanda Groeneveld verzorgt regelmatig een workshop Meditatie, gecombineerd met Mantra zingen. De mantra’s zijn in het Sanskriet en hebben elk hun eigen betekenis en uitwerking. Op deze avonden ben je uitgenodigd om mee te komen zingen of te luisteren. Aansluitend aan iedere mantra zal een korte meditatie volgen.

Voor meer informatie en aanmelden raadpleeg de website: www.samaya-mantramuziek.nl

Tijdens de ontspanning in de yogales, zing ik ook een mantra. Het is aan de luisteraar hoe het ontvangen wordt. Sommigen kunnen zich nog beter ontspannen, anderen zien de meest prachtige kleuren. Het doet in ieder geval altijd iets met je. De mantra kan zowel langzaam als snel gezongen worden. Langzaam zingen ontspant de geest, het hart en de adem. Het is prettig langzaam te zingen als je alleen zingt. Bij snel zingen reageren geest, hart en adem eveneens. Dan komt de ontspanning na het zingen. In een groep is het prettig wat sneller te zingen. De aandacht verslapt niet en er is geen tijd om te fantaseren.

Het zingen van mantra’s heeft ook effect op de beiden hersenhelften. De melodie heeft invloed op de rechterhersenhelft, het ritme op de linker en de rechter hersenhelft. Het  ritme kan nl. ook emotie uitdrukken. De emotie is van invloed op de rechter hersenhelft. In de westerse wereld zijn wij veel bezig met onze linker hersenhelft. Het zingen van mantra’s kan dus veel in balans brengen.

Heb je vragen hierover, stuur dan een email aan margot@yoreico.nl