Reiki I

Als je geïnteresseerd bent in Reiki, doe je er goed aan een paar keer te ervaren wat de Reiki energie voor jouw doet. Door een inloop avond bij te wonen, ontmoet je ingewijden in de Reiki energie en kun je vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Als je bij jezelf bemerkt dat je openstaat voor het geven van de Reiki energie, zonder oordeel in alle openheid naar de ander toe, ben je klaar om een Reiki I inwijding te ontvangen. Een Reiki Master kan invoelen wanneer je hier klaar voor bent.

Bij Reiki I leer je iemand op fysiek niveau te behandelen, direct op het lichaam. Tijdens de avond en de dag die de cursus in beslag neemt, ontvang je 4 inwijdingen, die het Reiki kanaal openen. Het Reiki kanaal zit boven op je hoofd, daar waar de fontanel zich als laatste heeft gesloten. De kruinchakra ook wel genoemd. Deze kruinchakra wordt geopend om de Reiki energie te kunnen ontvangen. Van daaruit stroomt hij gekanaliseerd door je lichaam, en naar je handen toe. Tevens leer je alle hand posities om Reiki te geven. Zowel op een liggende persoon, als een zittende, als bij jezelf.
Je kunt ook Reiki geven aan dieren en aan planten.  Alle informatie die je moet weten over Reiki wordt tijdens deze cursus gegeven. Je ontvangt een certificaat, waaruit blijkt dat je de inwijdingen en alle bijbehorende informatie over de Reiki I hebt ontvangen.

Na deze cursus behandel je 21 dagen aaneengesloten iedere dag iemand, 20 minuten lang. Het kan een partner zijn, kind, vriendin, huisdier, planten of jezelf. Het is prettig om af te wisselen in deze 21 dagen, om het geven van de Reiki energie te oefenen. Er vindt een opschoning plaats in je lichaam. Je mag tijdens deze periode geen alcohol drinken.

Voor informatie over Reiki of de Cursus Reiki I kun je contact opnemen met margot@yoreico.nl