Yantra

Yantra

Een yantra is elk instrument of voorwerp dat wordt gebruikt om beheersing te krijgen over een of andere vorm van energie. Yantra’s zijn een hulpmiddel geworden bij meditatie en bestaan als zodanig uit geometrische vormen en kleuren. Iedere denkbare combinatie van die twee gegevens levert een yantra op en vertegenwoordigt een bepaalde energie. Bij meditatie op de yantra is het alsof de yantra zich losmaakt van vorm en functie. De yantra laat je die specifieke energie die door vorm en functie gebundeld is, ervaren. De yantra onthult zich.De yantra en de mantra zijn een geheel. De yantra is het beeld van de klank en demantra is de klank van het beeld.Yantra’s worden eerst getekend en daarna ingeschilderd. Volgens vaste instructies wordt er getekend en geschilderd. In een workshop leert men hoe dit te doen. Ook hebben alle chakra’s hun eigen yantra. Alle godinnen van de Tantra hebben ook hun eigen yantra. Zij hebben ieder hun eigen kracht en werking. Door de yantra te maken, te schilderen en erop te mediteren, kun je de eigenschap waar de godin voor staat, in jezelf doen ontwaken.Tijdens de zwangerschap is het ook mogelijk een geboorte yantra te maken. Dit kan voor jezelf, maar kan ook voor het nog te geboren kind. Het maken van de yantra en de meditatie hierop, geeft bepaalde informatie over het kind en de bevalling. Het geeft ook informatie over je eigen geboorte.